Polityka prywatności serwisu www.sw-electronic.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Sklepu.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ?SW-ELECTRONIC? Sławomir Wierzbiński z siedzibą w 64-100 Leszno, ul. Płk. W. Wiecierzyńskiego 17, NIP: 697-101-62-83, REGON: 410270475

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U.1997 Nr 133, poz.883 ze zm.) zwana dalej ?Ustawą o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2002 Nr 144, poz.1204 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.

 4. Przekazanie danych osobowych jak również zgoda na przetwarzanie danych jest czynnością dobrowolną.

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików ?cookies?.

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 2. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep sw-electronic.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 6. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce ? KONTAKT.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz dane niezbędne do realizacji celów serwisu www przewidziane przez twórcę serwisu.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie ? dział Ustawienia ? sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek ? np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.

 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 8. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 9. W celu zarządzania ustawieniami cookies w wybranej przeglądarce, należy zapoznać się z pomocą lub dokumentacją danej przeglądarki internetowej.ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ KLIENTA

 1. Klient posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Prawo do kontroli przetwarzania danych, zbieranych przez Administratora, przysługuje każdemu, których dotyczą. Jest to prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

 2. uzupełnienia danych,

 3. uaktualnienia danych,

 4. sprostowania danych osobowych,

 5. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,

 6. usunięcia danych osobowych,

 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 8. przenoszenia danych,

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych może odbyć się w każdym momencie.

 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą stosownej wiadomości pisemnej dostarczonej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej na adres Sklepu Internetowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ewentualnymi zagrożeniami. W szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem danych osobom trzecim i nieupoważnionym, zabraniem danych, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych, utratą, zmianą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.

 2. W szczególnych sytuacjach, prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych osobowych odpowiednim organom państwowym. W każdym innym przypadku dane będą udostępniania tylko i wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wcześniej wymienionym.